Afbeelding man op kaart van Europa

4e openstelling Eurostars-3 aangekondigd

26.11.2022

Bent u van plan op R&D gebied samen te werken met partners in andere landen, wees dan alert, want dit kan een Eurostars-3 subsidie opleveren! Eurostars heeft elk jaar twee openstellingen en de eerstvolgende call zal openstaan van 6 januari t/m 9 maart 2023. De regeling blijft hetzelfde als bij de vorige openstelling; dus snellere goedkeuringstijden en hogere subsidiepercentages (40% – 50%)!

Deelnemende landen

De deelnemende landen zijn de 26 EU-landen, Canada, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Kroatië, Israël, Singapore, Turkije, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. De samenwerking hoeft dus niet uitsluitend met een Europees land te zijn.

Een noemenswaardig verschil met de vorige openstelling is dat Zweden deze keer GEEN budget beschikbaar heeft. Dus partners uit Zweden kunnen in de 4e call geen subsidie aanvragen en enkel meedoen voor eigen rekening.

De focus binnen Eurostars ligt bij het MKB: deze dienen het project te coördineren (hoofdaanvrager) en MKB-partijen moeten minstens de helft van de projectkosten dragen.

Voorwaardes

De maximale subsidie voor de uit Nederland betrokken deelnemers bedraagt € 500.000 per project en alleen onderzoek- en ontwikkelactiviteiten worden gefinancierd. De subsidiepercentages voor Eurostarsprojecten zijn 50% voor mkb-bedrijven en kennisinstellingen, en 40% voor grote bedrijven. Het aanvragen van Eurostars subsidie bestaat uit 2 onderdelen. Eerst moet uw voorstel internationaal goedgekeurd worden om vervolgens nationaal, via RVO, de subsidie te kunnen toekennen. Voor de projectdeelnemers uit andere landen kunnen afwijkende subsidiepercentages en maximale bedragen gelden afhankelijk per land.

Om in aanmerking te komen moeten het project en consortium aan de volgende internationale eisen voldoen:

  • Het project wordt geleidt door een innovatief mkb-bedrijf uit een Eurostarsland;
  • Het consortium bestaat uit ten minste 2 onafhankelijke entiteiten uit minimaal 2 Eurostarslanden;
  • Het budget wordt voor minstens 50% gedragen door het mkb;
  • Geen deelnemer of land is verantwoordelijk voor meer dan 70% van de projectkosten;
  • Projectduur is maximaal 36 maanden;
  • Het project heeft een exclusieve focus op civiele toepassingen.

Daarnaast geldt voor Nederlandse deelnemers ook de nationale voorwaarde dat er altijd een bedrijf moet zijn aangesloten bij het Nederlandse deel van het consortium om in aanmerking te komen voor subsidie.

Wat nu?

Icoon DoelwitWerkt u samen met een partij uit een Eurostars land? Neem contact met ons op, zodat we op hoofdlijnen de mogelijkheden binnen Eurostars-3 kunnen inventariseren. Het is verstandig om bij het aanvragen van Eurostars een intermediair in te schakelen. Hoewel de uitvoeringsfase relatief simpel is, is het aanvragen juist complex. Craeghs heeft inmiddels een veelvoud aan Eurostars projecten succesvol begeleid en bij de afgelopen openstelling 3 aanvragen ingediend.

Is uw interesse gewekt? Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of een e-mail sturen naar info@craeghs.nl. Bekijk ook eens ons voorbeeldproject met Lasertec en het Zwitserse Lumentum waarin een nieuw laserproces is ontwikkeld.