€ 8 miljoen voor duurzame Waddenprojecten

06.10.2021

Bent u van plan een duurzaam economisch ontwikkelingsproject op te zetten in het Waddengebied? Dan is de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2022/01 mogelijk iets voor u!

STUW ‘22

Het Waddenfonds is een samenwerkingsverband van de drie Waddenprovincies: Noord-Holland, Fryslân en Groningen om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Door financiële ondersteuning van initiatieven in het Waddengebied draagt het Waddenfonds bij aan de verduurzaming en bescherming van de regio. De Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2022/01 (STUW ’22) is bedoeld voor projecten binnen de thema’s en themalijnen uit het Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2021 – 2027:

 • Natuur;
 • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling;
 • Bodem, water, licht & geluid;
 • Verduurzaming energiehuishouding;
 • Duurzame recreatie en duurzaam toerisme;
 • Duurzame waddenhavens;
 • Duurzame visserij;
 • Duurzame agrarische sector.

Een aanvraag kan zich richten op één afzonderlijk thema, maar de voorkeur ligt bij projecten die betrekking hebben op meerdere thema’s. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 11 januari 2022 t/m 15 december 2022. De subsidie per project bedraagt maximaal € 1.000.000 met een subsidiepercentage van maximaal 90%. De totale subsidiesteun bedraagt € 8.000.000 en wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat het zeer belangrijk is dat de aanvragen zo snel mogelijk worden ingediend.

Voorwaardes

De voorwaardes voor de regeling zijn:

 • De resultaten van het project dienen impact te hebben in een groter gebied dan alleen de projectlocatie, bijvoorbeeld d.m.v. potentiële opschaling;
 • De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 200.000;
 • Het project moet plaatsvinden binnen het werkingsgebied van het Waddenfonds;
 • De activiteiten van technologische (pilot)projecten bevinden zich in de Technology Readiness Levels (TRL’s) 5 t/m 8;
 • Arbeidskosten boven 50% van de subsidiabele kosten zijn niet subsidiabel;
 • Het project moet de ecologische, economische en sociale dimensie van de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Dit wordt getoetst aan de hand van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.
Meer weten?

Wilt u meer weten over de STUW ’22, het Waddenfonds, of weet u niet zeker of uw project aan alle voorwaardes voldoet? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen op 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.