CYWE: Cyberweerbaarheidsnetwerken

02.04.2020

Veel bedrijven weten nog onvoldoende hoe ze zich moeten wapenen tegen de cyberdreigingen die hen boven het hoofd hangen. Hierdoor zijn hun bedrijfsprocessen en waardevolle data kwetsbaar voor cybercriminelen. Deze regeling biedt de uitgelezen kans om samen te gaan werken op  cybersecurityterrein en beschikt u einde dit jaar over een uitgekiend cyberweerbaarheidsplan. U leest hier hoe.

Doel van de regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaatheeft een nieuwe openstelling bekendgemaakt voor de regeling Versterking Cyberweerbaarheid (CYWE). De regeling biedt cyberweerbaarheids-netwerken de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een cyberweerbaarheidsplan.  Het doel van de regeling is het stimuleren van activiteiten die inzicht geven in de kwetsbaarheden van de IT-infrastructuur en het verrichten van diensten om de cyberweerbaarheid van bedrijven te versterken. Het gaat hierbij om een samenhangend geheel van de volgende activiteiten: het vormen en in stand houden van een netwerk, het stimuleren van bewustwording, het geven van inzicht in digitale kwetsbaarheden, het verrichten van diensten om de cyberweerbaarheid te versterken en het anderszins versterken van de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 200.000 per cyberweerbaarheidsplan.

Voor wie?

In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s.  Er zijn 2 mogelijke vormen van samenwerking:

  1. Meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op. Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal 2 en maximaal 8 deelnemers. Het heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.
  2. Een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie. Samenwerking met minstens 2 ondernemingen is verplicht. Welke ondernemingen dit zijn en welke rol zij hebben, moet u beschrijven in het cyberweerbaarheidsplan.

Ondernemingen die actief zijn in vitale sectoren mogen overigens wel onderdeel zijn van het netwerk. Deze ondernemingen vormen weliswaar niet de doelgroep van deze subsidieregeling, maar met hun kennis en expertise kunnen zij de slagingskans van het netwerk vergroten.

Wat nu?

U kunt een aanvraag indienen van 2 april 2020 tot en met 14 mei 2020. Het is verstandig om bij het aanvragen van deze subsidie een intermediair in te schakelen. Neem contact met ons op, en we bespreken graag de mogelijkheden binnen CYWE. U kunt ons bellen op 010 – 243 06 53 of mailen via info@craeghs.nl.