Flower field

€ 500.000 extra budget voor AgriTech-voucherregeling

03.11.2021

Bent u bezig met technologische innovaties in de Zuid-Hollandse tuinbouwsector? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de AgriTech-voucherregeling. Dit jaar is er nog € 500.000 beschikbaar vanuit Innovation Quarter voor ondernemingen en technologieleveranciers in de tuinbouw.

Innovation Quarter/Agritech

Innovation Quarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland en ondersteunt door middel van programma’s bedrijven met innoveren, investeren en internationaliseren. Het innovatieprogramma AgriTech stelt subsidie beschikbaar voor projectconsortia die een werkend prototype van een innovatie binnen de tuinbouwsector willen valideren. De focus van het programma ligt bij het combineren van technologische (‘grijze kennis’) met kennis van de tuinbouw (‘groene kennis’).

Budget en deadline

Een voucher heeft een maximale waarde van € 100.000, waarbij het projectconsortium 40% van de gemaakte projectkosten gesubsidieerd krijgt. De deadline voor het aanvragen van een voucher is 15 maart 2022.

Voorwaardes

Om in aanmerking te komen voor een voucher, dienen projecten aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het projectconsortium bestaat minimaal uit één onderneming in de tuinbouw, gevestigd in de provincie Zuid-Holland, die nieuwe technologie wil inzetten, en één technologieleverancier, die een technologische oplossing bij de gebruiker in de praktijk wil valideren;
  • De penvoerder van het projectconsortium is gevestigd in Zuid-Holland;
  • Ten minste 60% van de subsidiabele kosten komt voor de rekening van consortiumpartners met een vestiging in Zuid-Holland;
  • Het project betreft het valideren van een werkend prototype van een technologische oplossing die inspeelt op de vragen en uitdagingen in de tuinbouw (TRL 7);
  • Het project sluit aan bij één of meerdere van de strategische lijnen van het InnovatiePact;
  • Het project wordt binnen de looptijd van het programma afgerond (voor eind 2022).
Meer weten?

Wilt u meer weten over de AgriTech-voucherregeling, of weet u niet zeker of uw project aan alle voorwaardes voldoet? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.