Kansen voor West: Fieldlabs in Zuid-Holland

17.10.2019

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Om de regionale economie een impuls te geven worden er namens het samenwerkingsverband subsidies uitgegeven aan het bedrijfsleven. Dit wordt deels gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het algemeen zet het programma zich in op o.a. innovatie, de koolstofarme economie, en het verbeteren van het vestigingsklimaat.

Call Zuid-Hollandse fieldlabs

Er wordt €3.8 miljoen beschikbaar gesteld voor deze call, gericht op fieldlabs in Zuid-Holland. Een fieldlab is een praktijkomgeving waar MKB bedrijven in samenwerking met universiteiten innovaties van producten en diensten bedenken en testen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet een fieldlab zich richten op digitalisering, duurzame energie, duurzaam vervoer, of duurzame gezondheid oplossingen. Deze subsidie past binnen de ‘Next Economy’, gericht op verduurzaming en digitalisering van de Zuid-Hollandse economie. Ter voorbeeld worden technieken als robotisering, 3D-printing, big data, en sensortechnologie aangehaald.

Dat past!

Werkt u of wilt u samenwerken met een universiteit in Zuid-Holland? Neem contact met ons op en we bekijken uw mogelijkheden. Craeghs heeft veel contacten in zowel het hoger onderwijs als het bedrijfsleven en onderzoekt graag of een verbinding mogelijk is. Bel 010 – 243 06 53 of stuur een email naar info@craeghs.nl.