Afbeelding Haalbaarheid

MIT Haalbaarheid: Populaire regeling opent 7 april

13.01.2020

De MIT gaat weer open voor haalbaarheidsprojecten. Op 7 april moeten aanvragen worden ingediend. Per project kan 40% subsidie worden verkregen, tot een maximum van € 20.000. Het totale budget verschilt per provincie. Ieder jaar is het echter hetzelfde fenomeen: de regeling wordt ver overvraagd. Hoewel deze drukte de kansen vermindert, is het logisch waarom de MIT zo aanslaat. Een hoog forfaitair uurtarief van € 60, weinig verantwoording, en ook nog aan te vragen voordat je heel goed weet wat je project inhoudt.

Wat is de MIT?

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, meestal afgekort tot MIT, is een subsidieregeling gericht op de Nederlandse topsectoren.

  • AgriFood
  • Chemie
  • Creatieve Industrie
  • Energy (en Biobased)
  • High Tech Systemen & Materialen (en ICT)
  • Life Sciences & Health (LSH)
  • Logistiek
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
  • Water

Binnen de regeling kunt u haalbaarheidsstudies uitvoeren naar de technische en economische haalbaarheid van een geplande innovatie. Minstens 60% van het haalbaarheidsproject moet gaan om het onderzoeken van de haalbaarheid van een product, proces of dienst. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een literatuuronderzoek, octrooionderzoek, marktverkenning of concurrentieanalyse. Tot 40% van een haalbaarheidsproject mag gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Na afloop van het haalbaarheidsproject, is er de mogelijkheid om MIT R&D subsidie aan te vragen, deze is wél gericht op de ontwikkeling.

Ik heb er één!

Heeft u een project waarvan u de haalbaarheid wilt onderzoeken? Craeghs doet jaarlijks een groot aantal aanvragen voor haalbaarheidsprojecten door het hele land. We helpen u graag om een kwalitatief sterke aanvraag op te zetten. Bel ons op 010-243 06 53, zo kunt u gemakkelijk de kosten van uw ontwikkelingswerk verminderen. Vergeet ook niet dat in het najaar de MIT R&D terugkomt. Deze is gericht op samenwerkingsprojecten maar biedt significant hogere subsidie. Bekijk voor meer informatie ons artikel over de vorige MIT R&D openstelling.