Prinsjesdag 2023: wat zijn de gevolgen voor subsidieland?

27.09.2023

Traditiegetrouw zijn op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor aankomend jaar bekendgemaakt. Hier leest u welke gevolgen dit heeft voor uw (toekomstige) subsidie-aanvragen.

WBSO 2024

Het budget voor de WBSO dreigde niet langer toereikend te zijn. Gelukkig is het besluit genomen extra middelen vrij te maken voor de WBSO. Daardoor kunnen de huidige tarieven en percentages gehandhaafd blijven. De WBSO blijft daarmee hetzelfde als in 2023.

EIA, MIA en Vamil 2024

De Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) worden verlengd tot 31 december 2028. Wel daalt het percentage EIA-aftrek van 45,5% naar 40%.

Nieuwe regeling Duurzame Landbouw

Vanaf 2024 wordt er een nieuwe regeling voor verduurzaming van de bedrijfsvoering in de landbouw geopend. Met dit Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) wordt een fonds van € 43,6 miljoen beschikbaar gesteld. Uit dit fonds kunnen boeren tegen gunstige voorwaarden financiering verkrijgen voor duurzaamheidsinvesteringen.

Ruimer budget SSEB

Het beschikbaar budget voor de SSEB wordt verder naar voren gehaald, om te voorkomen dat een groot deel van de plannen afgewezen wordt door budgettaire beperkingen. Aankomend jaar is € 6 miljoen beschikbaar voor de SSEB.

MIT

De MIT regeling zal de komende jaren aanzienlijk veranderen. Het beschikbare budget stijgt; € 23.2 miljoen in 2024, € 32,4 miljoen in 2025 en € 42,3 miljoen in de daaropvolgende jaren. Gelijktijdig neemt de bijdrage vanuit het Ministerie van Economische zaken aan provinciale budgetten fors af, van € 20,3 miljoen in 2024 naar € 9,8 miljoen vanaf 2025. Daarmee komt het zwaartepunt van de MIT minder nadrukkelijk bij de provincies te liggen.

SDE++

De SDE++ wordt ook in 2024 voortgezet. In totaal is een budget van € 8 miljard gereserveerd. Een deel van deze middelen is echter al op voorhand bestemd voor o.a. nadeelcompensatie door productiebeperking van kolencentrales. Hierdoor zal het beschikbare budget voor SDE++ aanvragen vermoedelijk in lijn liggen met voorgaande jaren.

Geïnteresseerd in één van deze regelingen?

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen via het telefoonnummer 010 – 243 06 53 of stuur een mail naar info@craeghs.nl. In een vrijblijvend gesprek kunnen onze adviseurs met u alle beschikbare opties doornemen.