Stimuleringsfonds Eindhoven sluit ook dit jaar weer op 1 april!

24.01.2022

Heeft u een innovatief idee én bent u gestationeerd in de regio rondom Eindhoven? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven (MRE)! U kunt uw plan nog tot 1 april 2022 indienen om voor de zomer mogelijk 50% subsidie te behalen voor uw idee.

Metropoolregio Eindhoven

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) is door 21 omliggende gemeenten opgericht om de Brabantse innovatieregio te versterken als innovatief belangrijke regio. Het fonds wordt gebruikt om samenwerking, innovatie en de economische structuur in Zuidoost-Brabant te stimuleren.

De MRE focust zich op groei en duurzame ontwikkelingen met rendement op lange termijn. Zo kunnen ondernemers, kennisinstellingen en overheden een subsidieaanvraag indienen voor een samenwerkingsinitiatief in de vorm van bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, uitwerken van een business case of de ontwikkeling van een prototype.

Budget en deadlines

Aanvragen worden door middel van een tendersysteem behandeld. Dit betekent dat de aanvragen worden getoetst aan de criteria van het fonds en worden gewogen ten opzichte van elkaar. Er zijn twee tenders per jaar, deze sluiten op 1 april en 1 oktober 2022. Zoals eerder genoemd bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor aanjaagprojecten, zoals studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots tot een maximum van € 50.000 subsidie. Voor uitvoeringsgerichte projecten bedraagt de subsidie 15% van de subsidiabele kosten, zonder een maximaal subsidiebedrag. Er geldt een forfaitair uurtarief van € 50 voor bedrijven en een forfaitair uurtarief van € 125 voor kennisinstellingen.

Voorwaardes

Het project moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Er moet sprake zijn van een samenwerking tussen ten minste twee regionale partijen (maximaal 70% projectkosten voor één partner);
 • Het project moet een voorbeeldfunctie voor de MRE en Brainport Eindhoven (kunnen) hebben;
 • Het project moet een vernieuwend karakter hebben, in de vorm van (in volgorde van voorkeur):
  • Nieuwe werkgelegenheid;
  • Behoud van werkgelegenheid;
  • Innovatieve methoden en technieken;
  • Versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven;
  • Verbetering van het vestigingsklimaat;
  • Stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio.
Geïnteresseerd?

Bij Craeghs Consultancy zijn we o.a. gespecialiseerd in MRE aanvragen. We kunnen een afspraak maken om de MRE subsidiemogelijkheden voor uw onderneming toe te lichten. U weet snel wat de mogelijkheden zijn, waarbij aan dit advies geen kosten zijn verbonden. U kunt contact opnemen met Craeghs Consultancy via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.