Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS) open voor aanvragen

08.06.2021

Wilt u met uw scheepswerf een schip of offshore-constructie bouwen of verbouwen en hierbij ervaring opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties? Maak gebruik van de Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS). Zo kunt u technologieën testen om bijvoorbeeld CO₂-uitstoot en/of uitstoot van andere emissies te verminderen, of (onderwater-) geluidsproductie te verlagen.
Er is zojuist een tweede tender geopend met een budget van € 2,3 miljoen. U kunt tot 25% subsidie krijgen tot een maximaal bedrag van € 1.250.000 per aanvraag. Deze tweede tender sluit op 1 oktober 2021.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet een aanvraag in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart- of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking;
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

De subsidie is op basis van een tender en zal uw project toetsen aan verschillende criteria:

  • Innovativiteit;
  • Duurzaamheid;
  • Economisch perspectief;
  • Kwaliteit van de aanvraag.
En nu?

Icoon DoelwitEen dergelijke aanvraag kost veel tijd en moet van zeer goede kwaliteit zijn, wilt u kans maken op deze subsidie. Wilt u meer weten over de regeling of wilt u weten of uw project zou passen? U kunt dan altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.