Sustainable Blue Economy

03.04.2018
“Blue economy” is de langetermijnstrategie voor meer duurzame groei in de marine en maritieme sectoren. Ter ondersteuning van de totstandkoming hiervan heeft het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij een nieuwe ‘Sustainable Blue Economy’ call gepubliceerd.

Doel van de regeling is innovaties of onderzoeksresultaten met betrekking tot een duurzaam gebruik van de Europese zeeën dichter naar de markt te brengen.

Verschillende type projecten
De regeling kent 4 type projecten:

1. Demonstration projects for the blue economy:
Het opschalen en demonstreren van nieuwe type materialen, producten of diensten in het kader van de blauwe economie.
Het verwachte TRL niveau ligt tussen 6 en 9.

2. Efficient strategies and technologies against marine litter:
Pilot en demonstratieprojecten gericht op methoden en technieken voor de reductie en preventie van maritiem afval, monitoring van afvalstromen, het verwijderen en recyclen van maritiem afval.

3. Blue networks for the Mediterranean:
Activiteiten ter bevordering van de samenwerking tussen publieke en private partijen in de Mediterrane gebieden.

4. Joint actions for a sustainable Blue economy in the Mediterranean:
Projecten gericht op het herstel van beschadigde mediterrane
kust- en mariene ecosystemen in zones met een bijzonder groot potentieel om een breed scala aan mariene ecosysteemdiensten
te leveren.

Consortium en samenwerking
Samenwerking tussen ten minste twee ondernemingen en/of instellingen uit verschillende Europese landen is een vereiste. Afhankelijk van het type project dienen subsidieaanvragen begin
of eind februari 2018 te worden ingediend.

In totaal is er €14,5 miljoen subsidie beschikbaar. Het subsidiepercentage varieert tussen de 65% en 80%. Op 9 november is een informatiebijeenkomst in Brussel.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Sustainable Blue Economy Call of weten welke mogelijkheden er zijn voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op via 010 – 243 06 53