Verschillende energiesubsidies open vanaf 1 april 2022

09.03.2022

Zet u zich in voor de verduurzaming door de ontwikkeling van innovaties die Nederland de klimaatdoelen van Parijs laat halen? Dan zijn er dit jaar wederom verschillende mogelijkheden die u kunnen helpen deze innovatie sneller naar de markt te brengen binnen de Topsector Energie!

Topsector Energie

De regelingen binnen de Topsector Energie (TSE) stimuleren industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling én demonstratieprojecten. Dus ook voor u is er een subsidie die past bij uw specifieke activiteiten! Doelstelling van de verschillende regelingen is zowel de stimulering van innovatieproject in nieuwe CO2-besparingsmethodes, het goedkoper maken van huidige CO2-besparingsmethodes als het sluiten van (industriële) ketens. Totaal is er bijna € 130 miljoen per jaar beschikbaar voor deze stimulerende maatregelen. Onderstaand is een (niet-compleet) lijstje van de innovaties waar de overheid haar focus op legt:

  • Duurzame energieproductie;
  • Energiebesparing;
  • Flexibilisering van het energiesysteem (waaronder waterstof);
  • CO2-reductie in de industrie;
  • Circulaire economie;
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.
Subsidies

De topsector energie bevat meerdere regelingen. In onderstaand tabel worden een aantal relevante subsidies benoemd:

Regeling Thema Openstelling Budget
Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) · Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen;
· Circulaire Economie;
· CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) (alleen pilots);
· Energie-efficiëntie;
· Hernieuwbare energie (inclusief ruimtelijke inpassing);
· Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen pilots);
· Lokale infrastructuur;
· Overige CO2-reducerende maatregelen.
1 april t/m 4 oktober 2022 € 58,6 miljoen
Hernieuwbare Energie (HER+) Reduceren kosten CO2-besparende maatregelen. 1 april t/m 4 oktober 2022 € 20 miljoen
TSE Industrie studies · Sluiting van industriële ketens;
· CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
· Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen;
· CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage);
· Overige CO2-reducerende maatregelen;
· Milieu-investering in uitontwikkelde technologie.
1 april 2022 t/m 31 maart 2023 € 10,6 miljoen
TSE Industrie O&O · Sluiting van industriële ketens;
· Slim proces van industriële clusters en bedrijven;
· Compleet klimaatneutraal productieproces in 2050.
1 april t/m 17 mei 2022 € 1,9 miljoen
Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) · Elektriciteit;
· Gebouwde omgeving;
· Industrie.
Vooraanmelding: 1 april t/m 19 april 2022 € 81,4 miljoen
Verschil tussen regelingen

De verschillende subsidieregelingen liggen dicht bij elkaar, daarom lichten we hierbij de verschillen kort toe. Mocht u naar aanleiding nog vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op!
DEI+: Focus op demonstratie- en pilotprojecten die bijdragen aan de energietransitie of een efficiënter productieproces.
HER+: Focus op CO2-vermindering en kostenbesparing voor toekomstige CO2-vermindering.
TSE Studies en TSE O&O focussen zich op het sluiten van (industriële) ketens. Waarbij de TSE Studies meer een haalbaarheidsonderzoek is en de TSE O&O het vervolg, de ontwikkeling, subsidieert.
MOOI: Focus op de toepassing van technieken met oog voor technische, sociale en andere factoren die slagingskans van project vergroten.

Meer weten?

Het aantal regelingen en de verschillen daartussen kunnen mogelijk vragen oproepen. Craeghs Consultancy heeft ervaring met al deze regelingen en kan u dus goed adviseren onder welke regeling uw project het beste past. Neem voor meer informatie contact met ons op via 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl en we bekijken vrijblijvend met u de mogelijkheden.