Afbeelding WBSO Mededeling

WBSO Tips & Tricks – Deel 5: Mededeling WBSO

22.02.2023

In de WBSO maakt u vooraf een inschatting van uw uren (en kosten indien van toepassing) voor het jaar. Aan het begin van ieder jaar dient u een mededeling te doen van uw gerealiseerde uren (en kosten) in het voorgaande jaar. De deadline hiervoor is 31 maart. De mededeling gebeurt via de RVO portal, dit kunt u zelf uitvoeren indien u E-Herkenning niveau 1 hebt. Voor iedere onderneming moet u een losse mededeling indienen. Dit is in principe niet ingewikkeld, maar u dient u wel voor te bereiden.

Welk personeel?

De uren die u mededeelt moeten toegeschreven zijn aan mensen op de loonlijst van die specifieke onderneming. Ook personeel wat inmiddels uit uw organisatie is vertrokken maar tijdens hun tijd bij u WBSO heeft uitgevoerd, kan worden opgevoerd. Zorg er in dat geval (en bij het vertrek of overplaatsing van S&O medewerkers in het algemeen) voor dat dit personeel wel een goede projectadministratie achterlaat.

Hoeveel uren?

Bij de mededeling kunt u niet zomaar uw totale hoeveelheid uren van het jaar invoeren. U dient rekening te houden met de S&O verklaringen die u hebt gehad (zowel qua periode als qua aantal uren). Zo mag u wel uren maken ná de termijn van uw S&O verklaring (binnen hetzelfde jaar) maar niet ervoor. U kunt ook gebruik maken van de rekentool die door RVO beschikbaar wordt gesteld.

Indien u minder uren (of kosten) realiseert dan u voor uw aanvragen beschikt hebt gekregen dan zal u na een paar dagen een correctieverklaring ontvangen. Hierin wordt uw beschikte bedrag gecorrigeerd naar uw werkelijke realisatie.

Uw administratie

Het doen van de mededeling is ook een goede reden om uw administratie nog eens te bekijken. Uren of kosten die u administratief niet kunt verantwoorden, kunt u immers beter achterwege laten in uw mededeling. U kunt ook meteen de BSN’s doorgeven van de medewerkers die S&O werk hebben uitgevoerd in dat voorgaande jaar. Hiermee bepaalt RVO uw uurloon voor het jaar volgend op de mededeling. Een medewerker met een hoog uurloon zorgt dus voor een hogere WBSO beschikking in uw volgend jaar.

Kosten of uitgaven

Let bij het mededelen van kosten en uitgaven op het verschil tussen beide. Kosten zijn betaalde kosten voor de realisatie van eigen S&O, ze moeten volledig (100%) toerekenbaar zijn aan eigen S&O werkzaamheden (bijv: testmateriaal, huur van apparatuur). Uitgaven zijn betalingen voor de aanschaf van nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen. Deze kunnen deels dienstbaar zijn aan de eigen S&O (bijv. delen van nieuwe gebouwen, nieuw gekochte apparatuur).

*Al deze informatie geldt voor bedrijven met personeel. Bent u een zelfstandige dan gelden er andere regels.

Meer info dan enkel de mededeling?

Wilt u meer weten over de WBSO? Bekijk de andere delen uit de serie WBSO Tips & Tricks. Bekijk ook ons klantverhaal met Image Building over welke innovaties in de WBSO kunnen. Heeft u een vraag die nog niet beantwoord is? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder! Bel 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.