Afbeelding S&O Verklaring

WBSO Tips & Tricks – Deel 8: Flexibel indienen

01.05.2023

Bent u van plan in de aankomende periode een nieuw WBSO-project te starten? Of denkt u meer uren nodig te hebben voor de huidige opgevoerde WBSO-projecten? Dan kunt u wellicht een nieuwe WBSO-aanvraag indienen. Sinds 2022 zijn er namelijk enkele wijzigingen in de WBSO-regeling aangebracht om o.a. het aanvragen van WBSO flexibeler en eenvoudiger te maken en om sneller het WBSO-voordeel te kunnen verrekenen.

Aanvraagperiode

Vanaf 2022 krijgt iedere aanvraag een einddatum van 31 december en mogen aanvraagperiodes elkaar overlappen. Het maximaal aantal aanvragen per kalenderjaar blijft 4, met een minimale aanvraagperiode van 3 maanden (dus ten laatste kunt u 30 september een nieuwe aanvraag indienen). Aanvragen dienen uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de aanvraagperiode te worden ingediend.

Verrekenen van het voordeel

U kunt nu zelf bepalen in welk tijdvak u het WBSO-voordeel verrekent na het verkrijgen van de S&O-verklaring. Hiermee kan het aantal verrekenmomenten en de bijbehorende administratieve lasten voor u verminderen.
Door deze wijziging kunt u ook uw WBSO met meer flexibiliteit aanvragen en inspelen op actuele ontwikkelingen binnen uw organisatie.

Voorbeeld

Stel: u heeft in december een WBSO-aanvraag ingediend voor volgende jaar, maar gedurende het jaar bent u erachter gekomen dat u toch nog een nieuw project wil opvoeren, of u blijkt meer uren, kosten of uitgaven  nodig te hebben dan verwacht, dan is het mogelijk om al in januari een nieuwe aanvraag in te dienen. Hieronder volgt een voorbeeld van mogelijkheden voor 4 aanvragen binnen 1 jaar:

Aanvraag Datum Inhoud
1 20 december Aanvragen van huidige projecten, opvoeren van uren, kosten & uitgaven
2 31 januari Inhoudelijke wijzigingen van projecten, andere kosten opvoeren dan eerste aanvraag
3 30 augustus Opvoeren van 2 nieuwe S&O-projecten
4 30 september Aanvragen van meer uren en kosten

 

Wilt u meer weten?

Wilt u een nieuw project in de WBSO opvoeren of denkt u meer uren of kosten & uitgaven nodig te hebben voor de WBSO? Dan kunt u contact met ons opnemen en wij kijken graag met u mee of we een nieuwe aanvraag voor u kunnen indienen.
Wilt u nog meer weten over de WBSO? Bekijk dan de andere delen uit de serie WBSO Tips & Tricks. Bekijk ook ons klantverhaal met Image Building over welke innovaties in de WBSO kunnen. Heeft u een vraag die nog niet beantwoord is? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder! Bel 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.