Wijzigingen WBSO 2022

20.10.2021

Voor 2022 zijn er enkele wijzigingen in de WBSO-regeling om o.a. het aanvragen van WBSO flexibeler en eenvoudiger te maken en om sneller het WBSO-voordeel te kunnen verrekenen. Onderstaand treft u de belangrijkste wijzigingen.

Aanvraagperiode

Vanaf 2022 krijgt iedere aanvraag een einddatum van 31 december 2022 en mogen aanvraagperiodes elkaar overlappen. Het maximaal aantal aanvragen per kalenderjaar blijft 4, met een minimale aanvraagperiode van 3 maanden. Aanvragen dienen uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de aanvraagperiode te worden ingediend. Uitzondering hierop blijft de aanvraag met een start op 1 januari: deze dient uiterlijk 20 december 2021 te zijn ingediend. Door deze wijziging kunt u uw WBSO met meer flexibiliteit aanvragen en inspelen op actuele ontwikkelingen binnen uw organisatie.

Verrekenen van het WBSO-voordeel en WBSO percentages

Bedrijven kunnen zelf bepalen in welke tijdvak ze het WBSO-voordeel verrekenen na het verkrijgen van de S&O-verklaring. Hiermee kan het aantal verrekenmomenten en de bijbehorende administratieve lasten voor u verminderen.

In 2021 was het WBSO-voordeel tijdelijk verhoogd t.g.v. Covid-19 en zal in 2022 weer gelijk worden gesteld aan de percentages van 2020 (zie tabel). In totaal is het beschikbare WBSO-budget in 2022 € 1.336 miljoen.

  Voordeel
Eerste schijf <€ 350.000 32 %
Eerste schijf starters 40 %
Tweede schijf 16 %
Nieuw aanvraagportaal

Gedurende 2021 is het nieuwe WBSO aanvraagportaal online gegaan. Vanaf 2022 vervalt het oude portaal en kan er alleen nog met het nieuwe portaal worden gewerkt. Hiervan merkt u in principe niets, behalve dat de opmaak van uw aanvraag verandert. Omdat wij een intermediair zijn moet u wel een ketenmachtiging afgeven zodat wij uw aanvraag kunnen indienen in het nieuwe portaal.

Wilt u meer weten?

Wilt u nog meer weten over de WBSO? Bekijk de delen uit de serie WBSO Tips & Tricks. Bekijk ook ons klantverhaal met Image Building over welke innovaties in de WBSO kunnen. Heeft u een vraag die nog niet beantwoord is? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder! Bel 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.