DKTI-Transport 2021: verwachte openstelling eind maart

18.01.2021

Heeft u innovatieve ideeën voor de transportsector of bent u al bezig met een project met duurzame insteek in de transportsector? Dan kunnen wij met u de mogelijkheden voor DKTI verkennen. Eerder al publiceerden wij een nieuwsbericht over deze regeling, deze is hier te vinden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meldt nu dat de nieuwe DKTI-tender vanaf eind maart zal worden opengesteld.
Naar verwachting zal de beoordeling op eenzelfde manier plaatsvinden als in 2019: de proeftuinprojecten, experimentele-ontwikkelingsproject en haalbaarheidsstudies zullen naar verwachting als tender worden beoordeeld; dan is het noodzakelijk dat de aanvraag zo hoog mogelijk wordt beoordeeld. De cofinanciering zal naar verwachting met een ‘wie het eerst kom, het eerst maalt’ beoordeeld worden; dan is het noodzakelijk dat de aanvraag zo spoedig mogelijk na openstelling indient.

Thema’s

Samengevat dient de DKTI-Transport voor het verminderen van de CO2-uitstoot van transport. Hierbij kan gedacht worden aan stedelijk transport, regionaal vervoer, laadinfra, waterstofinfra of voertuigontwikkeling. Subsidiepercentages lopen op van 25% tot 100% minus opbrengst, en er zal (onder voorbehoud) € 8 miljoen budget beschikbaar worden gesteld in 2021. Een aanvraag kan naar verwachting worden ingediend voor de volgende thema’s:

  • Experimentele ontwikkeling: ontwikkelen nieuwe producten;
  • Proeftuin: experimentele ontwikkeling i.c.m. een investering;
  • Haalbaarheidsstudie: technische haalbaarheid van een ontwikkelingstraject analyseren;
  • Cofinanciering: uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen;
  • Learning by using: opdoen en delen van ervaringen van de inzet op grotere schaal van zero emissie voertuigen in het goederenvervoer (PEV, BEV en waterstof-elektrisch).
Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl. We bespreken dan de mogelijkheden en eventueel kunnen wij nu al een projectidee voor u opstellen. Zo is er voldoende tijd om bijvoorbeeld partners in te schakelen en een uitgebreide aanvraag te schijven.