Prinsjesdag 2020: WBSO-percentage fors verhoogd en andere wijzigingen!

17.09.2020

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook investeringen in R&D kunnen onder druk komen te staan. Het kabinet stelt daarom in 2021 extra budget beschikbaar voor de WBSO. Het totale budget wordt volgend jaar € 1.438 miljoen. Hierdoor kunnen subsidiepercentages worden verhoogd.

Wijzigingen WBSO:

25% stijging WBSO-voordeel

Via de WBSO kunt u een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die R&D-werk verrichten. Deze zogenoemde afdrachtvermindering bedraagt vanaf 2021 40% (t.o.v. 32% vorig jaar) van de eerste € 350.000 aan kosten voor R&D-werk. Voor de resterende loonkosten is dit  16%. Bent u een starter dan wordt de vermindering over de eerste € 350.000 zelfs verhoogd van 40% naar 50% vanaf 2021. Buiten loonkosten kunt u ook WBSO aanvragen voor andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project, bijvoorbeeld voor kosten van proeven, prototypes of investeringen in een nieuw R&D-laboratorium.

Bredere definitie programmatuur

Verder zal de definitie van programmatuur voor de WBSO vanaf 2021 waarschijnlijk worden verbreed. Er wordt bekeken of het mogelijk is om naast de ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) ook de toepassing hiervan te ondersteunen. Ook modellering en simulatie zal mogelijk worden toegelaten. Tevens zal de overheid structureel € 10 miljoen per jaar in sleuteltechnologieën investeren (bv. AI, kwantum- en nanotechnologie). Daar bovenop komt nog € 23,5 miljoen extra vrij voor onderzoek naar AI.

Wijziging tarief Innovatiebox

Het Innovatiebox tarief (het effectieve VPB-tarief) zal worden verhoogd van 7% naar 9% vanaf 1 januari 2021. Hierdoor moet er meer belasting worden betaald over winsten uit innovatieve activiteiten. In 2018 was het tarief al verhoogd van 5% naar 7%, dit is dus de tweede stijging in korte tijd. Omdat het vennootschapsbelastingtarief tegelijkertijd wordt verlaagd van 16,5% naar 15% wordt het voordeel van de Innovatiebox kleiner.

Door toepassing van de Innovatiebox worden winsten uit innovatieve activiteiten in Nederland belast tegen een verlaagd effectief belastingtarief voor de vennootschapsbelasting. Met de Innovatiebox wil Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven behouden.

Meer weten?

Benieuwd of uw project in aanmerking komt voor WBSO? U kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl. Bekijk ter inspiratie ook eens ons WBSO-project met Image Building.