subsidie

WBSO

Met de WBSO, officieel Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, stimuleert de Nederlandse overheid innovatieve bedrijven om meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling. U kunt een beroep doen op de WBSO voor twee type projecten: ontwikkelingsprojecten en technisch wetenschappelijk onderzoek.

Ontwikkelingsprojecten

De WBSO ondersteunt ontwikkelingen die voor u technisch nieuw zijn. Het kan gaan om de ontwikkeling van innovatieve producten, productieprocessen, software of een combinatie van de drie. Voor producten en productieprocessen geldt dat het om tastbare, fysieke ontwikkeling moet gaan. Alle ontwikkelingen dienen door u intern te worden uitgevoerd en getest.

Technisch wetenschappelijk onderzoek

Onderzoeksprojecten waarmee u nieuwe technische kennis genereert kunnen onder bepaalde voorwaarden als technisch wetenschappelijk onderzoek worden aangemerkt. Technisch wetenschappelijk onderzoek heeft tot doel een verklaring voor een verschijnsel te vinden, welke niet is te geven op basis van algemeen toegankelijke kennis.

Hoe werkt het?

Via de WBSO kunt u een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die R&D-werk verrichten. De tegemoetkoming is geregeld middels een fiscaal voordeel: een vermindering op de af te dragen loonheffing van uw medewerkers. Deze zogenoemde afdrachtsvermindering bedraagt 32% van de eerste € 350.000 aan loonkosten voor R&D-werk. Voor de resterende loonkosten is dit 16%. Bent u een starter dan is de vermindering over de eerste € 350.000 zelfs 40%. Daarnaast kunt u ook WBSO aanvragen voor andere kosten en uitgaven voor uw R&D project, bijvoorbeeld voor kosten van proeven, prototypes of investeringen in een nieuw R&D-laboratorium.

Wie komt in aanmerking?

Iedere ondernemer in Nederland kan een WBSO-aanvraag indienen, wanneer:

  • U zelf het speur- en ontwikkelingswerk uitvoert;
  • De technologische ontwikkeling nieuw is voor uw organisatie;
  • Er technische knelpunten bij de ontwikkeling aanwezig zijn;
  • De werkzaamheden (grotendeels) nog plaats moeten vinden (u vraagt dus vooraf WBSO aan);
  • Projecten vinden plaats in de EU en worden uitgevoerd door werknemers op uw loonlijst, waarvoor in Nederland loonheffing wordt ingehouden.
Meer weten?

Ontwikkelt u vaak nieuwe producten of systemen? Schrijft u uw eigen software? Informeer dan vrijblijvend naar de mogelijkheden om WBSO-subsidie aan te vragen. U kunt ons bereiken op 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.
Kijk voor meer informatie naar onze WBSO Tips & Tricks.

Laatst gewijzigd 11 februari 2021